SKOK Międzyzakładowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w HPR Dąbrowa Górnicza Logowanie do Wirtualnego Biura Obsługi Klienta

Dzisiaj jest: Niedziela, 29 Listopada 2020 r.

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO

MSKOK w HPR Dąbrowa Górnicza, jako instytucja nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego zobowiązana jest do stosowania przyjętych przez Komisję "Zasad Ładu Korporacyjnego" (ZŁK), które są zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych, w tym relacje z udziałowcami i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

Niniejszym informujemy, że MSKOK w HPR Dąbrowa Górnicza w swojej działalności dostosowuje się do reguł zawartych w ZŁK, z wyłączeniem zasad opisanych tutaj. Jednocześnie, stosując się do zapisu § 1 ust. 4 ZŁK publikujemy podstawowy schemat organizacyjny Kasy.

SKARGI I REKLAMACJE

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. 2015 poz.1348), klient podmiotu rynku finansowego ma prawo skierować do niego wystąpienie, w którym zgłosi zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez ten podmiot.

W związku z powyższym publikujemy "Regulamin wnoszenia i rozpatrywania skarg Międzyzakładowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w HPR Dąbrowa Górnicza", który przedstawia zasady składania oraz rozpatrywania skarg i reklamacji, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

SKOKPOŻYCZKIDEPOZYTYINFOKONTAKT

MSKOK w HPR Dąbrowa Górnicza 1995-2020

| e-mail: skok@skokhpr.pl | www.skokhpr.pl |