SKOK Międzyzakładowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w HPR Dąbrowa Górnicza Logowanie do Wirtualnego Biura Obsługi Klienta

Dzisiaj jest: Piątek, 22 Stycznia 2021 r.

SKOK

Informujemy, że dnia 17 września 2020 r. Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie zezwoliła na połączenie Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej "Szopienice" (Kasa przyłączająca) z Międzyzakładową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową w HPR Dąbrowa Górnicza (Kasa przyłączana). Komunikat UKNF znajduje się tutaj.

Połączenie nastąpiło z dniem 30 września 2020 r. i odbyło się za zgodą obu kas, wyrażoną w stosownych uchwałach, podjętych przez ich organy statutowe.

Kasy połączyły się z własnej inicjatywy, bez wsparcia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, zachowując współczynnik wypłacalności na poziomie powyżej 13%.

SKOKKONTAKT

MSKOK w HPR Dąbrowa Górnicza 1995-2021

| e-mail: skok@skokhpr.pl | www.skokhpr.pl |